Baccarat

Baccarat

Baccarat is een populair spel in veel online casino’s. Dit komt aan de ene kant door de winsten die er mee gemaakt worden, maar aan de andere kant vooral door het gemak waarmee het spel te spelen is. Zo is het bij baccarat niet nodig om enige strategische kennis te hebben. Het is wat dat betreft een kansspel, dat in principe iedereen kan spelen. Zeker op het internet is het heel gemakkelijk om dit te spelen, aangezien het mogelijk is om de uitleg bij de hand te houden. Dit komt door het feit dat niemand de speler zal zien zitten.

Spelverloop baccarat

Alle spelers kunnen inzetten bij baccarat. De spelers spelen dan ook niet tegen elkaar, maar individueel tegen de dealer. Op die manier is iedere speler in staat om de inzet te bepalen. Het is de bedoeling om in te zetten op een winst voor de speler, de bank of een gelijkspel. Aan de hand van deze inzet kan er bij baccarat geld verdiend worden. Het spel zelf verloopt eigenlijk op een heel eenvoudige manier. Dit betekent dat iedereen het eigenlijk kan spelen door gewoon te kijken naar wat er gebeurt. Zo zullen er twee handen uitgedeeld worden en kan er worden ingezet op een winst voor de speler of de dealer. Daarnaast is het mogelijk om in te zetten op een gelijkspel, waarbij de uitbetaling 8:1 bedraagt. Wanneer de gedeelde kaarten voor een aantal van 8 of 9 zorgen is er sprake van een ‘natural’ en wordt er niet verder gedeeld bij baccarat. Wanneer dit niet het geval is zal er een derde kaart worden gedeeld, op basis van de regels van het baccarat spel. Deze zijn bekend bij de dealer, waardoor het niet nodig is hier zelf over na te denken en er dus ook geen invloed op uitgeoefend kan worden.

Kaarten baccarat

Bij baccarat wordt er gebruik gemaakt van alle kaarten, exclusief de jokers. De kaarten met een plaatje en de 10 hebben een waarde van nul punten. De cijfers 2 tot en met 9 kennen hun eigen waarde en het aas is 1 punt waard. Dit komt vanwege het feit dat het eigenlijk gaat om het rechtergetal bij een cijfer met 2 getallen. Dit geldt voor de kaarten zelf, maar daarnaast natuurlijk ook voor de uiteindelijke score die er wordt berekend aan de hand van de kaarten. Bij baccarat worden de waarden van de eerste twee kaarten en een eventuele derde bij elkaar opgeteld. Alleen het meest rechter getal telt, waardoor er altijd een score tussen de 2 en de 9 uit zal komen. Wanneer de kaarten zijn gedeeld is het mogelijk om in te zetten. De spelers die meespelen met baccarat kunnen kiezen uit een winst voor de dealer, een winst voor de speler of een gelijkspel. Wanneer er niet direct sprake is van een ‘natural’ zal er een derde kaart worden getrokken en wordt er op basis daarvan bepaald wie er wint en welke spelers hun inzet hebben weten te verdubbelen, of zelfs verachtvoudigen bij een gelijkspel.

Regels baccarat

Er bestaan voor baccarat een aantal regels met betrekking tot het trekken van een derde kaart. Het is niet nodig om deze regels te leren kennen, maar het is aan de andere kant wel fijn om in ieder geval te weten wat er zal gebeuren. Zo zal er bij baccarat geen kaart worden getrokken zodra er door de speler of de bank een totaal van 8 of 9 gevormd wordt door de eerste twee kaarten. Er is dan sprake van een ‘natural’. Op dat moment zullen de scores met elkaar vergelijken worden en wordt er op basis daarvan een winnaar aangewezen. Wanneer de speler bij baccaratminder dan 5 punten heeft zal er een derde kaart worden getrokken. Wanneer het puntenaantal 6 of meer is zal er door de bank een derde kaart van 5 of minder worden getrokken. Wanneer de speler een derde kaart trekt gelden er andere regels voor de bank met betrekking tot het trekken van een derde kaart. Op basis van deze regels van baccarat wordt er bepaald of het nodig is om een derde kaart te trekken, of dat het spel op dat moment wellicht zal eindigen en de uitbetaling bepaald wordt op basis van de inzetten.

Ook voor de bank gelden er binnen baccarat namelijk regels voor het trekken van een eventuele derde kaart. Zo dient de bank een derde kaart te trekken wanneer het puntentotaal 2 of minder is. Hierbij is het niet van belang wat de derde kaart van de speler is. Ook wanneer het puntentotaal minder dan 3 is voor de bank wordt er bij baccarat een derde kaart getrokken door de bank, behalve wanneer de derde kaart van de speler een 8 was. Er geldt een uitzondering bij het door de speler trekken van een 0, 1, 8 of 9 wanneer het totaal van de bank 4 of minder is. Wanneer het totaal van de bank bij baccarat 5 of minder is trekt de bank een derde kaart wanneer de derde kaart van de speler een 4, 5, 6 of 7 was. Als het totaal van de bank 6 was trekt deze een derde kaart bij een totaal van 6 of 7 voor de speler. Bij een totaal van 7 wordt er tenslotte gepast. Het is daarom nog niet zo eenvoudig om de regels van baccarat te leren kennen, al is dit gelukkig een taak van de dealer.